Pomagamy Ci odpowiednio chronić Twoje pomysły.
Jeśli jesteś twórcą nadającego się do przemysłowego zastosowania oryginalnego rozwiązania problemu technicznego i chciałbyś mieć wyłączność na korzystanie z niego, a tym samym uzyskać konkretne korzyści finansowe, musisz uzyskać na nie patent (wynalazek) albo prawo ochronne (wzór użytkowy). 

Patent

Patent

Aby możliwe było uzyskanie patentu Twoje rozwiązanie musi być nowe oraz posiadać poziom wynalazczy. 

Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko zostało wcześniej udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Aby ocenić, czy Twoje rozwiązanie jest nowe, wyszukuje się w stanie techniki takie publikacje, które ujawniają łącznie wszystkie istotne cechy techniczne Twojego wynalazku (całe rozwiązanie). Tylko takie publikacje szkodzą nowości.

Wynalazek ma poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika on dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki. W odróżnieniu od badania nowości, publikacje wyszukiwane przy ocenie poziomu wynalazczego nie muszą ujawniać łącznie wszystkich istotnych cech technicznych Twojego wynalazku. Twój wynalazek nie ma poziomu wynalazczego jeśli wszystkie jego istotne części składowe (pojedyncze cechy lub grupy cech) są ujawnione w wielu wcześniejszych publikacjach, przy czym w jednej z nich rozwiązano w inny sposób ten sam problem, który Ty rozwiązałeś, a pozostałe sugerują specjaliście rozwiązanie tego problemu Twoim sposobem. 

Wzór użytkowy

Wzór użytkowy

Aby możliwe było uzyskanie prawa ochronnego Twoje rozwiązanie musi być nowe i musi dotyczyć kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. 

Wzór użytkowy uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko zostało wcześniej udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Aby ocenić, czy Twoje rozwiązanie jest nowe, wyszukuje się w stanie techniki takie publikacje, które ujawniają łącznie wszystkie istotne cechy techniczne Twojego wzoru użytkowego (całe rozwiązanie). Tylko takie publikacje szkodzą nowości.

Pomożemy Ci sprawdzić
 • Pomożemy Ci sprawdzić, czy Twoje rozwiązanie nadaje się do opatentowania lub uzyskania prawa ochronnego, tzn. czy jest nowe i posiada poziom wynalazczy, wykonując tzw. badanie stanu techniki.
  Ochrona jest ograniczona terytorialnie tzn. patent lub prawo ochronne są ważne tylko w tych krajach, w których przeprowadzono procedurę ich uzyskania. 
 • Pomożemy Ci przeprowadzić procedurę uzyskania patentu lub prawa ochronnego w Polsce i w każdym innym kraju na świecie.
  Ochrona jest również ograniczona czasowo, tzn. patent może być ważny maksymalnie 20 lat, zaś prawo ochronne maksymalnie 10 lat. Aby patent lub prawo ochronne były ważne należy co roku terminowo wnosić opłaty za ich utrzymanie w mocy w każdym kraju ochrony.
 • Pomożemy Ci utrzymać w mocy Twój patent lub prawo ochronne w Polsce i w każdym innym kraju na świecie.
  Należy pamiętać o tym, że uzyskanie patentu lub prawa ochronnego na danym terytorium nie gwarantuje Ci tego, że będziesz mógł z niego realnie korzystać. Patent lub prawo ochronne daje Ci jedynie prawo do zabraniania innym korzystania z Twojego rozwiązania. Może się zdarzyć, że istotny fragment Twojego wynalazku jest już zastrzeżony przez kogoś innego.
 • Pomożemy Ci sprawdzić, czy Twoje rozwiązanie może być stosowane na danym terytorium bez ryzyka naruszenia cudzych praw wykonując tzw. badanie czystości patentowej, nazywane też badaniem FTO (ang. freedom to opearate).
Badanie czystości patentowej
Badanie czystości patentowej

Badanie czystości to inaczej analiza czy wytwarzanie, stosowanie, sprzedawanie lub importowanie określonego produktu, technologii lub wynalazku na terytorium danego kraju nie będzie wiązało się z naruszeniem praw wyłącznych osób trzecich.

Takie badanie będzie więc dla Ciebie użyteczne również w przypadku, gdy nie posiadasz patentu lub prawa ochronnego, ale chciałbyś sprawdzić, czy możesz bezpiecznie wejść na dany rynek. Należy jednak podkreślić, że aby wykonać analizę FTO należy mieć dobrze zdefiniowane rozwiązanie. Jeśli dopiero planujesz opracowanie swojego nowego produktu, pomocna może być tzw. analiza patent landscape.

Analiza patent landscape

Analiza patent landscape

 

Badania typu „patent landscape” są relatywnie najmniej precyzyjnie zdefiniowane. Z reguły bada się w nich publikacje patentów i zgłoszeń w określonej dziedzinie techniki (niekiedy bardzo wąskiej), identyfikuje się w niej czołowych ,,graczy’’ (podmioty zgłaszające i uzyskujące patenty). Często też przygotowuje się zestawienia zmian liczby zgłoszeń w czasie (tutaj też mści się 18 miesięczny termin publikacji) oraz analizy geograficzne, w których identyfikuje się kraje najchętniej wybierane przez zgłaszających. Badanie przeglądowe tego rodzaju dostarczają wstępnej informacji na temat potencjalnie groźnych zgłoszeń i patentów, stanie zaawansowania prac konkurencji i potencjalnych kontrahentów oraz rynkach wartych rozważenia. Często warto monitorować aktywność zidentyfikowanych czołowych graczy, ale to już materiał na osobny tekst.

Reasumując, można badać czystość patentową produktu, oceniać zdolność patentową wynalazku, a jeżeli się nie wie jakie poszukiwanie przeprowadzić, ale czuje się, że się powinno, warto pomyśleć o badaniu przeglądowym typu „patent landscape”.

A nad tym, co mają na myśli instytucje pisząc o punktach przyznawanych za zbadanie czystości (czy zdolności) patentowej wyników projektu na etapie wniosków łamią sobie głowy najwytrawniejsi rzecznicy patentowi:).

Jeżeli nie ma produktu, to nie można mówić o dobrze zdefiniowanym badaniu czystości patentowej. Jeżeli zatem wniosek o dotację dotyczy środków na opracowanie produktu, to można wesprzeć go przeglądem baz patentów i zgłoszeń ale nie można sensownie ocenić ryzyka naruszenia praw wyłącznych osób trzecich, jeżeli konkretnego produktu jeszcze nie ma. Analiza patent landscape jest narzędziem wspierającym proces podejmowania decyzji w zakresie zarówno ochrony wynalazku, jak i rozwoju rynkowego. Pozwala określić, jaki zakres ochrony jest najbardziej wskazany dla danego rozwiązania, wskazuje najbardziej aktywnych graczy oraz kraje aktywności patentowej. To z kolei pozwala na określenie potencjału rynkowego rozwiązania i wskazanie jego potencjalnych nabywców. Analiza jest punktem wyjścia do przygotowania strategii ochrony patentowej wynalazku.

Jednym z elementów analizy patent landscape jest również wskazanie potencjalnych licencjobiorców.

Dofinansowanie

W razie potrzeby eksperci PPNT zapewniają kontakt z rzecznikiem patentowym. Dlaczego warto skorzystać z usługi?

 • Analiza otoczenia patentowego pomaga określić potencjał sprzedażowy wynalazku na rynku krajowym i zagranicznym oraz zagrożenia konkurencyjne ze strony innych przedsiębiorstw.
 • Zespół ekspertów PPNT przygotowuje rzetelną analizę i wnioski w oparciu o dane patentowe pochodzące z wiodącej w świece bazy Thomson Innovation.
 • Rekomendacje czerpiemy z kilkuletniego doświadczenia we współpracy w zakresie ochrony własności intelektualnej i patentowej firm.
 • Na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne.

Otwierasz swój biznes? W pierwszej kolejności powinnaś/powinieneś wybrać nazwę Twojej firmy oraz charakterystyczną, atrakcyjną oprawę graficzną - logo.

 

To właśnie nazwa i logo pozwolą klientom odróżnić Twoją firmę od innych zarówno na początku działalności (łatwa do zapamiętania, chwytliwa, budząca pozytywne skojarzenia, atrakcyjna w brzmieniu i wizualnie), jak i w późniejszym okresie, gdy już zapracujesz na renomę firmy i zwiększysz jej rozpoznawalność używanie przez reklamę.

 

Musisz w tym momencie pamiętać o bardzo ważnych sprawach:

- Twoja nazwa lub logo mogą nie nadawać się do skutecznego odróżniania firmy w obrocie,

- Twoja nazwa lub logo mogą naruszać czyjeś prawa,

- ktoś może teraz lub w przyszłości próbować podszywać się pod Twoją firmę wykorzystując dobry pomysł na nazwę i logo lub wypracowaną renomę i pozytywne skojarzenia.

Pamiętaj, samo uzyskanie wpisu w CEIDG lub KRS o niczym nie świadczy!

 

BADANIE ZNAKU TOWAROWEGO

Powinieneś zrobić badanie znaku towarowego, którego wynik powinien dać Ci odpowiedź na pytanie, czy Twoja nazwa lub logo nadają się do skutecznego odróżniania firmy w obrocie oraz czy naruszają czyjeś prawa.

Zadanie to może się wydawać na pierwszy rzut oka łatwe. Wyszukuję nazwę lub logo i albo są w bazie albo ich nie ma– w czym problem? Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste zadanie. Musisz orientować się w jakich bazach należy przeprowadzić poszukiwanie i czego dokładnie szukać. Czy wiesz, że w Polsce chronione są nie tylko znaki zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP, ale też znaki unijne i zgłoszenia międzynarodowe? Czy wiesz, że poszukiwanie powinno być przeprowadzone dla wstępnie przygotowanej listy towarów i usług, które są sklasyfikowane według klasyfikacji nicejskiej? Czy wiesz, że problemem mogą być dla Ciebie nie tylko znaki identyczne, ale również podobne? Czy wiesz jaki stopień podobieństwa stanowi zagrożenie i czy orientujesz się, że ocena zagrożenia jest zależna od rodzaju towarów i usług? Czy umiesz wyszukiwać w bazie grafikę? Czy umiesz zweryfikować status prawny wyszukanych oznaczeń? Czy jeśli znajdziesz czyjeś oznaczenie w trakcie procedury zgłoszeniowej umiesz ocenić szanse na jego rejestrację, po której będzie stanowiło dla Ciebie problem? Czy wiesz na czym polega system sprzeciwowy rejestracji oznaczeń?

Nawet jeśli uzupełnisz swoją wiedzę i wyszukasz odpowiedzi na powyższe pytania to będzie Ci brakowało doświadczenia i praktyki w obsłudze bazy (czy na pewno wyszukałem wszystkie możliwe oznaczenia?) oraz w ocenie podobieństwa oznaczeń (czy zagrożenie jest realne?). Przydatna jest również znajomość orzecznictwa sądowego w zakresie naruszeń znaków towarowych. Potrzebujesz więc fachowej pomocy.

 

Pomożemy Ci zbadać czy Twoja nazwa lub logo nadają się do rejestracji i czy naruszają czyjeś prawa. Doświadczony rzecznik patentowy sporządzi pisemny raport, z którego dowiesz się jakie masz szanse na rejestrację swojej nazwy lub logo i czy ewentualnie da się je tak zmodyfikować aby zwiększyć szanse rejestracji.

 

Nie daj się nabrać na oferty typu „zbadamy za darmo w 5 minut czy Twój znak nadaje się do rejestracji, a jeśli rejestracja się nie powiedzie zwrócimy Ci pieniądze”. Wynik takiego badania na pewno nie będzie miarodajny, a da Ci fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Narazisz się jednak na poważne konsekwencje, jeśli w przyszłości okaże się, że naruszasz cudze prawa. Zwrot pieniędzy za zgłoszenie nie będzie miał dla Ciebie żadnego znaczenia wobec zagrożenia procesem sądowym i odszkodowaniem oraz ewentualną koniecznością zmiany nazwy i logo, na których renomę i rozpoznawalność długo pracowałaś/eś.

 

ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO

Pamiętaj, że sam fakt założenia firmy nie daje Ci prawa do nazwy lub logo. Przepisy przyznają pewien podstawowy poziom ochrony, ale nie ze względu na samo założenie firmy, ale w następstwie komercyjnego używania Twojej nazwy lub logo.

Komercyjne używanie nazwy i logo daje zwykle tylko ochronę lokalną. Zastrzeżenie znaku towarowego da Ci ochronę na terenie całej Polski, Unii Europejskiej lub w dowolnym kraju świata, w zależności od tego jaką wybierzesz procedurę.

Powinieneś zastrzec nazwę lub logo na wyłączność, aby uchronić się przez jej kradzieżą, przejęciem, naśladownictwem, a więc wykorzystaniem Twojej pracy i renomy.

W Urzędzie Patentowym panuje zasada, że prawo do znaku przysługuje temu, kto pierwszy dokonał zgłoszenia, a więc ochronę znaku towarowego uzyska ten, kto pierwszy o nią wystąpi. Tym samym, ktoś może zgłosić do ochrony Twoją nazwę lub logo i zabronić Ci ich używania lub je przejąć.

Warto więc zgłosić znak do ochrony już na początku swojej działalności.

Aby korzystać z podwyższonej ochrony prawnej, markę należy zastrzec jako znak towarowy w odpowiednim urzędzie.

Aby korzystać z podwyższonej ochrony prawnej, markę należy zastrzec jako znak towarowy w odpowiednim urzędzie.

 

Procedura, którą powinieneś wybrać uzależniona jest od zasięgu terytorialnego ochrony. I tak mamy procedurę:

 • krajową – zgłoszenia dokonuje się do Urzędu Patentowego RP (UPRP) w Warszawie;
 • regionalną – zgłoszenia dokonuje do Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w Hiszpanii;
 • międzynarodową – zgłoszenia dokonuje się do Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w Szwajcarii.

Jeśli przedsiębiorca umiera, to rodzina dziedziczy prawo do znaku towarowego.

 • Sprawdzenie czy są szanse na uzyskanie ochrony
 • Uzyskanie ochrony 
 • Utrzymanie ochrony
 • Sprawdzenie czy nie naruszasz cudzych praw
 • Procedury sprzeciwowe i unieważnienie cudzych praw
 • Egzekwowanie praw – mediacje, spory sądowe
 • Obrona w przypadku pozwu o naruszenie cudzych praw - mediacje, spory sądowe
 • Pozyskiwanie dofinansowania, dotacje