Pomagamy Ci odpowiednio chronić Twoje pomysły.
 

Jeśli jesteś twórcą nadającego się do przemysłowego zastosowania nowego rozwiązania problemu technicznego i chciałbyś mieć wyłączność na korzystanie z niego, a tym samym odnosić korzyści finansowe, musisz uzyskać prawo ochronne na wzór użytkowy

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Prawo ochronne na wzór użytkowy
Co to jest wzór użytkowy

Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Wymóg postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów. Wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.


Na jaki wzór użytkowy można uzyskać prawo ochronne?

Aby możliwe było uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy Twoje rozwiązanie musi być nowe i musi dotyczyć kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. W przypadku wzorów użytkowych nie jest wymagane aby posiadały poziom wynalazczy. Wzór użytkowy, którego nowość i przemysłowa stosowalność opierają się na funkcjonalnym połączeniu poszczególnych części, może być chroniony na podstawie Prawa własności przemysłowej. Techniczny efekt jest osiągany dzięki tej właśnie postaci przedmiotu. Przestrzenna forma wzoru jest zatem zdeterminowana przez sposób funkcjonowania danego rozwiązania o charakterze technicznym, a kształt determinuje funkcję spełnianą przez dany przedmiot.


Co to znaczy, że wzór użytkowy jest nowy?

Wzór użytkowy uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko zostało wcześniej udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Aby ocenić, czy Twoje rozwiązanie jest nowe, wyszukuje się w stanie techniki takie publikacje, które ujawniają łącznie wszystkie istotne cechy techniczne Twojego wzoru użytkowego (całe rozwiązanie). Tylko takie publikacje szkodzą nowości. Badanie nowości musi zidentyfikować tę nowość w odniesieniu do kształtu, budowy bądź powiązania funkcjonalnego poszczególnych części. Nie chodzi zatem o stwierdzenie, że rozwiązanie różni się czymkolwiek od rozwiązań ujawnionych w stanie techniki, ale o to, że różnice te dotyczą kształtu, budowy lub funkcjonalnego powiązania.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Nasza kancelaria pomoże Ci

  • zrozumieć przepisy dotyczące wzorów użytkowych, dobrać odpowiedni sposób ochrony i opracować optymalną strategię uzyskania ochrony,
  • uzyskać dofinansowanie,
  • sprawdzić, czy na Twoje rozwiązanie można uzyskać prawo ochronne,
  • sprawdzić czy naruszasz prawa osób trzecich,
  • przeprowadzić procedurę uzyskania prawa ochronnego w Polsce, w Europie lub w dowolnym kraju na świecie,
  • egzekwować Twoje prawa reprezentując Cię w mediacjach i sporach,
  • unieważnić wzór użytkowy konkurencji,
  • w każdej innej sprawie związanej ze wzorami użytkowymi.