Pomagamy Ci odpowiednio chronić Twoją nazwę lub logo.
 

Jeśli chciałbyś mieć wyłączność na korzystanie z Twojej nazwy lub logo, a tym samym odnosić korzyści finansowe, musisz uzyskać prawo ochronne na znak towarowy.

Prawo ochronne na znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy
Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy to nie tylko nazwa lub logo, ale też każde oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Znakiem towarowym może być, na przykład, wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Nie jest to katalog zamknięty, ważne jest jedynie, czy zgłoszone oznaczenie ma charakter odróżniający, oraz czy można je przedstawić w jednoznaczny sposób w rejestrze znaków towarowych.