Jeśli Twój konkurent zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne, które uniemożliwiają Ci swobodne działanie na rynku pomożemy Ci wnieść sprzeciw lub wniosek o unieważnienie.

Badania i poszukiwania patentowe

Badania i poszukiwania patentowe

Wykonamy dla Ciebie każde zadanie związanie z poszukiwaniami patentowymi.


Jakie mamy doświadczenie?

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w wykonywaniu badań patentowych ze wszystkich dziedzin techniki. Zrealizowaliśmy bardzo wiele projektów, od niewielkich, do bardzo rozbudowanych analiz typu patent landscape i czystości patentowej (FTO, freedom to operate) dla kilkuset milionowych projektów inwestycyjnych dotyczących procesów i instalacji w przemyśle petrochemicznym.

Z jakich baz patentowych korzystamy?

Wykorzystujemy bazę komercyjną Orbit Intelligence firmy Questel. Orbit Intelligence to wiodące, globalne oprogramowanie do analizy własności intelektualnej, przeznaczone do badań i analiz patentowych. Plat zapewnia ona dostęp do największej, dokładnej bazy danych patentowych i bazy literatury naukowej. Baza danych zawierająca ponad 100 milionów patentów, 17 milionów wzorów użytkowych i przemysłowych i 150 milionów dokumentów niepatentowych, w tym badania kliniczne, projekty i dokumenty naukowe. W naszym pakiecie znajduje się moduł moduł chemiczny Orbit Chemistry oraz moduł biosekwencji Orbit BioSequence.

Moduł Chemiczny został stworzony dla profesjonalistów zajmujących się własnością intelektualną w dziedzinie chemii organicznej, farmacji i nauk przyrodniczych. Orbit Chemistry jest przeznaczony do prostego wyszukiwania cząsteczek w ponad 75 milionach dokumentów patentowych. Łatwy w użyciu i elastyczny, akceptuje wszystkie typy wyszukiwania cząsteczek, wyszukuje wszystkie synonimy na raz i pomaga szybko zlokalizować, gdzie w rodzinie patentów wspomniano o interesującej Cię cząsteczce.

Moduł biosekwencji obejmuje sekwencje nukleotydowe oraz aminokwasowe z ponad 1,4 miliona publikacji patentowych, w tym ponad 300 tys. sekwencji ręcznie wyodrębnionych oraz sekwencje obecne w literaturze nie patentowej.

Wykorzystujemy też najlepsze ogólnodostępne bazy, między innymi Google Patents, Lens.org, Espacenet i Patentsscope.

Co to jest badanie stanu techniki pod kątem potwierdzenia ważności lub unieważnienia patentu?
Co to jest badanie stanu techniki pod kątem potwierdzenia ważności lub unieważnienia patentu?

Badanie tego typu przeprowadza się w celu potwierdzenia ważności lub unieważnienia jednego lub większej liczby zastrzeżeń patentowych. Jest to dogłębne badanie stanu techniki prowadzone w celu odkrycia stanu techniki, który organ przyznający patent mógł przeoczyć lub nie uwzględnić.


Korzyści

  • Możesz obronić się przed zarzutem naruszenia patentu.
  • Pomoże Ci ocenić siłę patentu, oszacować ryzyko jego unieważnienia.
  • Badanie to będzie użyteczne, gdy chcesz udzielić licencji, zakupić licencję, kupić lub sprzedać patent.
  • Wykonujesz je również, gdy chcesz złożyć sprzeciw wobec udzielenia patentu na rzecz konkurencji.

Kluczowe aspekty badania

Zakres czasowy:

Wyszukiwania są prowadzone w celu zidentyfikowania dokumentów opublikowanych przed datą pierwszeństwa zastrzeżeń patentowych.

Rodzaj dokumentów:

Każdy dokument, patentowy lub niepatentowy, ujawniający stan techniki będzie uważany za istotny. Poszukiwanie w dokumentach niepatentowych jest bardzo ważną częścią tego badania.

Zakres terytorialny:

Na całym świecie. Nie należy lekceważyć literatury nieanglojęzycznej.