Pomagamy chronić Twoje pomysły.

 

Jeśli chcesz uzyskać ochronę, co wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy Twój pomysł ma szanse na uzyskanie prawa wyłącznego.

Badania i poszukiwania patentowe

Badania i poszukiwania patentowe

Wykonamy dla Ciebie każde zadanie związanie z poszukiwaniami patentowymi.


Jakie mamy doświadczenie?

Mamy ponad 25 letnie doświadczenie w wykonywaniu badań patentowych ze wszystkich dziedzin techniki. Zrealizowaliśmy bardzo wiele projektów, od niewielkich, do bardzo rozbudowanych analiz typu patent landscape i czystości patentowej (FTO, freedom to operate) dla kilkuset milionowych projektów inwestycyjnych dotyczących procesów i instalacji w przemyśle petrochemicznym.

Z jakich baz patentowych korzystamy?

Wykorzystujemy bazę komercyjną Orbit Intelligence firmy Questel. Orbit Intelligence to wiodące, globalne oprogramowanie do analizy własności intelektualnej, przeznaczone do badań i analiz patentowych. Plat zapewnia ona dostęp do największej, dokładnej bazy danych patentowych i bazy literatury naukowej. Baza danych zawierająca ponad 100 milionów patentów, 17 milionów wzorów użytkowych i przemysłowych i 150 milionów dokumentów niepatentowych, w tym badania kliniczne, projekty i dokumenty naukowe. W naszym pakiecie znajduje się moduł moduł chemiczny Orbit Chemistry oraz moduł biosekwencji Orbit BioSequence.

Moduł Chemiczny został stworzony dla profesjonalistów zajmujących się własnością intelektualną w dziedzinie chemii organicznej, farmacji i nauk przyrodniczych. Orbit Chemistry jest przeznaczony do prostego wyszukiwania cząsteczek w ponad 75 milionach dokumentów patentowych. Łatwy w użyciu i elastyczny, akceptuje wszystkie typy wyszukiwania cząsteczek, wyszukuje wszystkie synonimy na raz i pomaga szybko zlokalizować, gdzie w rodzinie patentów wspomniano o interesującej Cię cząsteczce.

Moduł biosekwencji obejmuje sekwencje nukleotydowe oraz aminokwasowe z ponad 1,4 miliona publikacji patentowych, w tym ponad 300 tys. sekwencji ręcznie wyodrębnionych oraz sekwencje obecne w literaturze nie patentowej.

Wykorzystujemy też najlepsze ogólnodostępne bazy, między innymi Google Patents, Lens.org, Espacenet i Patentsscope.

Co to jest badanie stanu techniki pod kątem zdolności patentowej?
Co to jest badanie stanu techniki pod kątem zdolności patentowej?

Badanie zdolności patentowej przeprowadza się w trakcie opracowywania wynalazku lub tuż przed złożeniem zgłoszenia patentowego w celu sprawdzenia, czy rozwiązanie jest nowe i czy ma poziom wynalazczy.

Korzyści

  • Unikniesz wydatków na zgłoszenie rozwiązania, które nie może być opatentowane.
  • Zmodyfikujesz rozwiązanie tak aby miało zdolność patentową.
  • Sformułujesz możliwie szeroki zakres ochrony w oparciu o znajomość stanu techniki.
  • Przeglądając wiele dokumentów dotyczących podobnych rozwiązań opracujesz opis patentowy lepszej jakości.
Kluczowe aspekty badania
Zakres czasowy:

Wyszukiwania są prowadzone bez żadnych ograniczeń dat, ponieważ wynalazek nie powinien być znany przed datą zgłoszenia.

Rodzaj dokumentów:

Każdy dokument, patentowy lub niepatentowy, ujawniający stan techniki będzie uważany za istotny. Poszukiwanie w dokumentach niepatentowych jest bardzo ważną częścią tego badania.

Zakres terytorialny:

Na całym świecie. Nie należy lekceważyć literatury nieanglojęzycznej.

Jeśli zostanie zidentyfikowany pojedynczy dokument ze stanu techniki, bezpośrednio ujawniający wszystkie kluczowe cechy rozwiązania, wyszukiwanie można zakończyć.

Co to jest badanie stanu techniki pod kątem potwierdzenia ważności lub unieważnienia patentu?
Co to jest badanie stanu techniki pod kątem potwierdzenia ważności lub unieważnienia patentu?

Badanie tego typu przeprowadza się w celu potwierdzenia ważności lub unieważnienia jednego lub większej liczby zastrzeżeń patentowych. Jest to dogłębne badanie stanu techniki prowadzone w celu odkrycia stanu techniki, który organ przyznający patent mógł przeoczyć lub nie uwzględnić.

Korzyści

  • Możesz obronić się przed zarzutem naruszenia patentu.
  • Pomoże Ci ocenić siłę patentu, oszacować ryzyko jego unieważnienia.
  • Badanie to będzie użyteczne, gdy chcesz udzielić licencji, zakupić licencję, kupić lub sprzedać patent.
  • Wykonujesz je również, gdy chcesz złożyć sprzeciw wobec udzielenia patentu na rzecz konkurencji.

Kluczowe aspekty badania

Zakres czasowy:

Wyszukiwania są prowadzone w celu zidentyfikowania dokumentów opublikowanych przed datą pierwszeństwa zastrzeżeń patentowych.

Rodzaj dokumentów:

Każdy dokument, patentowy lub niepatentowy, ujawniający stan techniki będzie uważany za istotny. Poszukiwanie w dokumentach niepatentowych jest bardzo ważną częścią tego badania.

Zakres terytorialny:

Na całym świecie. Nie należy lekceważyć literatury nieanglojęzycznej.

Co to jest badanie patent landscape?
Co to jest badanie patent landscape?

Analiza patent landscape o najszerszy rodzaj wszystkich rodzajów poszukiwań patentowych, jest więc zwykle procesem czasochłonnym i kosztownym. Przeprowadza się ją w celu zidentyfikowania istniejącego stanu dowolnej technologii lub branży. Często identyfikuje się tu podmioty zgłaszające i uzyskujące najwięcej patentów, przygotowuje się zestawienia zmian liczby zgłoszeń w czasie oraz analizy geograficzne. Badanie przeglądowe tego rodzaju dostarczają wstępnej informacji na temat potencjalnie groźnych zgłoszeń i patentów, stanie zaawansowania prac konkurencji i potencjalnych kontrahentów oraz rynkach wartych rozważenia. Często warto monitorować aktywność zidentyfikowanych czołowych graczy, ale to już materiał na osobny tekst.

Kluczowe aspekty:

Zakres czasowy:

Wyszukiwania są przeprowadzane zwykle w celu zidentyfikowania najnowszych trendów. Tym samym, w zależności od zakresu badania, datę można ograniczyć do dokumentów opublikowanych w ciągu ostatnich pięciu do dziesięciu lat.

Rodzaj dokumentów:

Każdy dokument, patentowy lub niepatentowy, ujawniający stan techniki będzie uważany za istotny. Bardzo ważną częścią tego badania są wyszukiwania pozapatentowe, w źródłach takich jak artykuły naukowe, tezy i rozprawy doktorskie, prasa oraz tzw. szara literatura (ang. grey literature) czyli publikacje, które trudno jest znaleźć normalnymi kanałami takimi jak biblioteki, publikacje, które nie były recenzowane przez niezależnych recenzentów.

Zakres terytorialny:

Na całym świecie.

Inne aspekty:

Odpowiednie odniesienia, literatura patentowa i niepatentowa, są kategoryzowane i oznaczone. Zazwyczaj kategorie obejmują problem technologiczny, ujawnione rozwiązanie, korzyści, rynek, produkt i ranking. Do podsumowania i zrozumienia trendów technologicznych często używa się wielu różnych typów wykresów i wizualizacji.

Badanie znaku towarowego
Badanie znaku towarowego

Pomożemy Ci zbadać czy Twoja nazwa lub logo nadają się do rejestracji i czy naruszają czyjeś prawa. Doświadczony rzecznik patentowy sporządzi pisemny raport, z którego dowiesz się jakie masz szanse na rejestrację swojej nazwy lub logo i czy ewentualnie da się je tak zmodyfikować aby zwiększyć szanse rejestracji.

Powinieneś zrobić badanie znaku towarowego, którego wynik powinien dać Ci odpowiedź na pytanie, czy Twoja nazwa lub logo nadają się do skutecznego odróżniania firmy w obrocie oraz czy naruszają czyjeś prawa.

Dlaczego warto zlecić nam badanie znaku?
Dlaczego warto zlecić nam badanie znaku?

Może się to wydawać na pierwszy rzut oka łatwe. Wyszukuję nazwę lub logo i albo są w bazie albo ich nie ma – w czym problem? Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste zadanie. Musisz orientować się w jakich bazach należy przeprowadzić poszukiwanie i czego dokładnie szukać. Czy wiesz, że w Polsce chronione są nie tylko znaki zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP, ale też znaki unijne i zgłoszenia międzynarodowe? Czy wiesz, że poszukiwanie powinno być przeprowadzone dla wstępnie przygotowanej listy towarów i usług, które są sklasyfikowane według klasyfikacji nicejskiej? Czy wiesz, że problemem mogą być dla Ciebie nie tylko znaki identyczne, ale również podobne? Czy wiesz jaki stopień podobieństwa stanowi zagrożenie i czy orientujesz się, że ocena zagrożenia jest zależna od rodzaju towarów i usług? Czy umiesz wyszukiwać w bazie grafikę? Czy umiesz zweryfikować status prawny wyszukanych oznaczeń? Czy jeśli znajdziesz czyjeś oznaczenie w trakcie procedury zgłoszeniowej umiesz ocenić szanse na jego rejestrację, po której będzie stanowiło dla Ciebie problem? Czy wiesz na czym polega system sprzeciwowy rejestracji oznaczeń?

Nawet jeśli uzupełnisz swoją wiedzę i wyszukasz odpowiedzi na powyższe pytania to będzie Ci brakowało doświadczenia i praktyki w obsłudze bazy (czy na pewno wyszukałem wszystkie możliwe oznaczenia?) oraz w ocenie podobieństwa oznaczeń (czy zagrożenie jest realne?). Przydatna jest również znajomość orzecznictwa sądowego w zakresie naruszeń znaków towarowych. Potrzebujesz więc fachowej pomocy.

Nie daj się nabrać na oferty typu „zbadamy za darmo w 5 minut czy Twój znak nadaje się do rejestracji, a jeśli rejestracja się nie powiedzie zwrócimy Ci pieniądze”. Wynik takiego badania na pewno nie będzie miarodajny, a da Ci fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Narazisz się jednak na poważne konsekwencje, jeśli w przyszłości okaże się, że naruszasz cudze prawa. Zwrot pieniędzy za zgłoszenie nie będzie miał dla Ciebie żadnego znaczenia wobec zagrożenia procesem sądowym i odszkodowaniem oraz ewentualną koniecznością zmiany nazwy i logo, na których renomę i rozpoznawalność długo pracowałaś/eś.